×
Information
Här registrerar föreningar i Härnösand sina ansökningar och laddar upp dokument.
Med Ert användarnamn och lösenord loggar Ni in längst upp till höger.
Bidrag till barn- och ungdomsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Aktivitetsbidrag (2019) 
25 augusti
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Hyresbidrag (2019) 
20 mars
Bidrag till kulturföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Administrationsbidrag (2019) 
30 april
Verksamhetsbidrag (2019) 
30 april
Bidrag funktionshindrade
 
Ansökan senast
Ansökan
Organisationsbidrag funktionshindrade (2019) 
27 mars
Bidrag till pensionärsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2019) 
15 mars
Bidrag till lokaler och anläggningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Bidrag till samlingslokalföreningar (2019) 
15 mars
Anläggningsbidrag (2019) 
27 mars
Bidrag till studieförbund
 
Ansökan senast
Ansökan
Bidrag till studieförbund (2019) 
25 juni
Bidrag till fiskevårdsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2019) 
15 mars
Skötselbidrag (2019) 
15 mars
Bidrag till övriga fiskevårdande åtgärde (2019) 
15 mars