×
Information
Här registrerar föreningar i Härnösand sina ansökningar och laddar upp dokument.
Med Ert användarnamn och lösenord loggar Ni in längst upp till höger.
Bidrag till barn- och ungdomsföreningar Ansökan senast Ansökan
Aktivitetsbidrag (2020) 25 augusti
Hyresbidrag (2020) 25 februari
Bidrag till kulturföreningar Ansökan senast Ansökan
Administrationsbidrag (2020) 25 februari
Verksamhetsbidrag (2020) 25 februari
Bidrag funktionshindrade Ansökan senast Ansökan
Organisationsbidrag funktionshindrade (2020) 25 februari
Bidrag till pensionärsföreningar Ansökan senast Ansökan
Grundbidrag (2020) 25 februari
Bidrag till lokaler och anläggningar Ansökan senast Ansökan
Bidrag till samlingslokalföreningar (2020) 25 februari
Anläggningsbidrag (2020) 25 februari
Bidrag till studieförbund Ansökan senast Ansökan
Bidrag till studieförbund (2020) 25 juni
Bidrag till fiskevårdsföreningar Ansökan senast Ansökan
Grundbidrag (2020) 25 februari
Skötselbidrag (2020) 25 februari
Bidrag till övriga fiskevårdande åtgärde (2020) 25 februari