×
Information
Här registrerar föreningar i Härnösand sina ansökningar och laddar upp dokument.
Med Ert användarnamn och lösenord loggar Ni in längst upp till höger.
Bidrag till barn- och ungdomsföreningar
Aktivitetsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 Februari

Aktivitetsbidrag - Målsättning - Bidraget skall stödja och stimulera föreningslivets arbete med barn och ungdom samt utgöra e...

Hyresbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

Målsättning - Bidraget avser att kompensera föreningar, som har egen eller förhyr någon lokal på öppna marknaden, för den sub...

Bidrag till kulturföreningar
Administrationsbidrag (2024)

Ansök senast: 28 februari

Administrationsbidrag - För administration, expeditionslokaler och utbildning utgår motsvarande högst de verkliga kostnaderna...

Verksamhetsbidrag (2024)

Ansök senast: 28 februari

Verksamhetsbidrag - För årsvis planerad programverksamhet (offentlig och intern), för repetitioner och material utgår verksam...

Bidrag funktionshindrade
Organisationsbidrag funktionshindrade (2024)

Ansök senast: 25 februari

Organisationsbidrag - Bidraget avser att stödja handikappföreningar anslutna till statsbidragsb...

Bidrag till pensionärsföreningar
Grundbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

Målsättning - De kommunala bidragen avser att stimulera de lokala pensionärsorganisationernas verksamhet samt vara en hjälp t...

Bidrag till lokaler och anläggningar
Bidrag till samlingslokalföreningar (2024)

Ansök senast: 25 februari

Målsättning - Bidraget avser att stödja driftkostnader för samlingslokaler, som ägs av lokalföreningar anslutna till statsbid...

Anläggningsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

Målsättning - Bidraget avser att stödja föreningen som äger anläggning/lokal och som Samhällsnämnden bedömer som angeläget fö...

Bidrag till studieförbund
Bidrag till studieförbund (2024)

Ansök senast: 25 juni

Målsättning - Kommunens övergripande målsättning med bidrag till ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete är att ge frihe...

Bidrag till fiskevårdsföreningar
Grundbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

Målsättning - Samhällsnämnden kan inom ramen för budgeterat anslag pröva och bevilja bidrag till fiskevårdsområdesföreningar ...

Skötselbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

Skötselbidrag - Till skötsel av anläggningar utgår för närvarande följande bidrag per kalenderår: - Toaletter 500 kronor/st, ...

Bidrag till övriga fiskevårdande åtgärde (2024)

Ansök senast: 25 februari

Övriga fiskevårdande åtgärder - Gäller biotopförbättringar, inplanteringar och förbättringsarbe...