Byggnadsföreningen Viksjö Folkets Hus

Latest update: 9/29/2023
General
Byggnadsföreningen Viksjö Folkets Hus Create contactcard (vcf-file) for Byggnadsföreningen Viksjö Folkets Hus
Address Nyhemmanet 174, 871 94, Viksjö
Telefon bostad 0611-31206
Telefon arbete
Mobile 0768280994
Email folketshus@viksjo.net
Homepage http://www.viksjo.net
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Folkets Hus och Parker
Activity Berättarcafé, Besöksverksamhet, Bingo, Bordtennis, Boule, Byautveckling, Café, Chigong, Dans, Filmvisning, Föreläsning, Gymnastik, Information, Konsert, Kulturverksamhet, Marknad, Motionsgymnastik, Möten, Pensionärsverksamhet, Qi-gong, Sammankomster, Seniorverksamhet, Släktforskning, Studiecirklar, Teater, Utveckling
Summary Främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med dels köp av fastighet, byggande av hus. Mot betalning tillhandahålla samlingslokaler, affärslokaler, boende, drivande av cafè och park och erbjuda förhyrarna möjligheter att bedriva förenings, kultur, bildnings och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Kontakta Anneli Öberg på tel 0611-348157 om
din förening saknas i katalogen.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28