Härnösands Dövas Förening

Latest update: 9/29/2023
General
Härnösands Dövas Förening Create contactcard (vcf-file) for Härnösands Dövas Förening
Address Södra Vägen 5, 871 40, Härnösand
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile
Email roger@fsdb.org
Homepage
Other information
Founded 2003
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Sveriges Dövas Riksförbund
Activity Föreläsning, Information, Kultur, Kurser, Lägerverksamhet, Möten, Pensionärsverksamhet, Seniorverksamhet, Studieverksamhet
Summary Föreningens uppdrag är att bedriva informativ, social, kulturell och intressepolitisk verksamhet, som skapar förutsättningar för god livskvalitet för personer med funktionsnedsättningar, det menas döva och hörselskadade.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Kontakta Anneli Öberg på tel 0611-348157 om
din förening saknas i katalogen.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28