Ibn Rushd studieförb. Distrikt Norra

Latest update 5/19/2020
General
Ibn Rushd studieförb. Distrikt Norra Create contactcard (vcf-file) for Ibn Rushd studieförb. Distrikt Norra
Ibn Rushd Studieförbund 
Centralgatan 14
852 32 Sundsvall
Mobile: 0739 70 60 40
Email: ozan.sen@ibnrushd.se
Homepage: www.ibnrushd.se
Contact
Ozan Sen Create contactcard (vcf-file) for Ozan Sen
Centralgatan 14
85232 Sundsvall
Telefon arbete: 0730777358
Mobile: 0730777358
Email: ozan.sen@ibnrushd.se
Other information
Founded
2002 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Studieverksamhet, Studiecirklar, Folkbildning,
Summary
Studieförbundet Ibn Rushd vill vara en folkbildningsresurs i framkanten av samhällsutvecklingen och har fokus på tro, rättigheter och mångfald. Ibn Rushd är en ideell organisation, som är partipolitiskt obunden. Inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetets ram organiserar Ibn Rushd studie- och kulturverksamhet. Ibn Rushd verkar utifrån muslimska värderingar om att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfald, förorda rådgivning och förespråka möten.Vi ser ett värde i att skapa nätverk inom civilsamhället, med myndigheter och andra intressenter för att kunna bidra till en förändring till det bättre i samhället.Ibn Rushd är öppet för alla, och har verksamheter över hela Sverige. Vi vill verka för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att stärka den svensk-muslimska identiteten. Med folkbildning som verktyg engagerar vi oss i samhällsdebatten, producerar studiematerial och erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar och kulturarrangemang. Detta gör vi tillsammans med våra medlemsorganisationer.
Studieförbundet Ibn Rushd aktivt med att stödja och utveckla människors möjlighet till att organisera sig i föreningar och organisationer. Särskilt marginaliserade grupper stärks genom de möjligheter som organisering ger dem. Som ett led i vårt demokratiuppdrag stödjer vi våra föreningar och deltagare genom utbildning, finansiering och vägledning för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället samt möjliggöra en organisering av särskilt marginaliserade grupper.
Ibn Rushd är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer. Vi har funnits som självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund sedan 2008. Sedan dess har vi växt och utvecklat vår folkbildningsverksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer.
Ibn Rushds vision :Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Vi strävar efter att vara en stark och trovärdig aktör i det demokratiska samhällsbygget i Sverige. Vi vill vara med och bygga upp ett rättvist samhälle med ett tydligt fokus på mänskliga rättigheter och mot rasism som drabbar alla minoriteter och marginaliserade grupper.
Ibn Rushd vill skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan genom kultur- och bildningsinsatser. 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Kontakta Gunilla Sjögren på tel 0611-348157 om
din förening saknas i katalogen.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .