Naturskyddsföreningens Härnösandskrets

Latest update 5/7/2020
General
Naturskyddsföreningens Härnösandskrets Create contactcard (vcf-file) for Naturskyddsföreningens Härnösandskrets
Linda Stiernberg 
Mosstigen 19
871 40 Härnösand
Mobile: 070-238 06 72
Email: nfharnosand@gmail.com
Homepage: http://www.harnosand.naturskyddsforeningen.se
Contact
Anna Isaksson Create contactcard (vcf-file) for Anna Isaksson

 
Telefon arbete:
Email: nfharnosand@gmail.com
Other information
Founded
1971 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
Naturskyddsföreningen 
Activity
Möten, Naturvårdsintresse, Friluftsverksamhet, Miljöverksamhet,
Frilufts-och miljöv., Guidening, Studiecirklar, Föreläsning,
Naturupplevelser,
Summary
Naturskyddsföreningen i Härnösand vill verka för att väcka känslan för naturen och dess värden hos Härnösands invånare, detta gör vi bland annat med vårt aktivitetsprogram. Vi vill också väcka opinion rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur.
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Kontakta Gunilla Sjögren på tel 0611-348157 om
din förening saknas i katalogen.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .