Baptistkyrkans Ungdom

Latest update 3/21/2014
General
Baptistkyrkans Ungdom Create contactcard (vcf-file) for Baptistkyrkans Ungdom
 
Brunnshusgatan 5
871 31 Härnösand
Telefon arbete: 0611-12746
Homepage: www.baptistkyrkan.se
Contact
Karl Gunnar Sjölén Create contactcard (vcf-file) for Karl Gunnar Sjölén
Granbergsgatan 9
871 40 Härnösand
Telefon hem: 0611-15591
Telefon arbete: 0611-349253
Other information
Founded
1876 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
Svenska Babtisternas Ungdomsfö 
Activity
Barnverksamhet, Sång, Ungdomsarbete, Lägerverksamhet,
Dans, Drama,
Summary
Söndagsklubben
Ungdomsgrupp/sång/bön/ute-inneaktiviteter 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Kontakta Gunilla Sjögren på tel 0611-348157 om
din förening saknas i katalogen.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .